Veilig internet centraal tijdens de Singapore International Cyber Week 2018

Nederland streeft een vrij, open en veilig internet na, waar internationale (mensen)rechten worden gerespecteerd. Maar het creëren van een veilige en stabiele cyberspace is een complexe uitdaging: het internet is van iedereen, en tegelijkertijd van niemand. De Nederlandse overheid investeert daarom fors in cybersecurity, om zo op de juiste manier op cyberuitdagingen en -dreigingen in te spelen. Dit kunnen we niet alleen: cyberdreigingen zijn vaak grensoverschrijdend, en daarom is internationale samenwerking essentieel. Cyberdiplomatie speelt hier een belangrijke rol. Om cyber in de diplomatieke wereld in te bedden, worden daarom zowel het cyberteam van het ministerie in Den Haag, als van de verschillende ambassades uitgebreid. Binnenkort zullen op de ambassades in Washington, Moskou, Peking, Brussel, Geneve en Singapore diplomaten komen die zich volledig met cyber bezighouden en geregeld op digitaal vlak worden bijgespijkerd. Het doel is dat deze cyberdiplomaten ‘digitaal bruggen slaan’, zodat Nederland de voortrekkersrol kan blijven spelen in het internationale debat over een stabiele en veilige cyberspace. Het zwaartepunt van de cyberdiplomatie lag afgelopen week in Singapore, bij de Singapore International Cyber Week.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.